Narm Company Limited

Approach Your Business With Design

PSW Headquarter

PSW บริษัทรับเหมาก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของโครงการ Serene@Chiangsan ปรับปรุงอาคารพาณชิย์ 3 คูหา พื้นที่กว่า 1,000 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งออฟฟิสใหม่ และเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต จุดเด่นของโปรเจคนี้คือข้อจำกัดความสูงของโครงสร้างเดิมที่ค่อนข้างเตี้ย โดยเฉพาะชั้น 1 เพื่อให้ได้ออฟฟิสที่ดูทันสมัย และเข้ากับภาพลักษณ์ขององค์กร   

จากอาคารพาณิชย์ธรรมดา ก่อนถึง Seacon Square ถนนศรีนครินทร์ เพียงเล็กน้อย ขนาด 3 คูหา 4 ชั้นครึ่งรวมชั้นลอย มีโถงสูง 2 ชั้นด้านหน้า พื้นชั้น 1 มีการปรับพื้นทำให้เหลือ Floor to Ceiling แค่ 2.1 เมตร ในส่วนใต้พื้นชั้นลอย และด้านหลังอาคารที่มีพื้นที่เหลือสำหรับต่อเติมได้ โดยอาคารเดิมได้ลงเสาเข็มเผื่อไว้ให้ต่อเติมอยู่แล้ว ด้วยความสูงเพียงแค่ 2.1 เมตร ซึ่งต่ำกว่ามาตรฐานและข้อกฎหมาย ทำให้เกิดจุดด้อยของอาคารที่หลีกเลี่ยงไม่ได้

การแก้ไข เราจะนำส่วนสำคัญของออฟฟิส นั่นก็คือห้องประชุมไปไว้ในพื้นที่ด้านหลังที่สามารถต่อเติมเป็นห้องประชุมที่มีความสูงโปร่ง โอ่โถง แต่การจะเดินผ่านชั้นลอยที่มีเตี้ยมากก็ดูจะไม่เหมาะ เราจึงได้ห้องขวาสุดทั้งห้อง ใช้เป็น circulation ในการเข้าถึงส่วนต่างๆ ส่วนบันไดห้องอื่นทั้งหมดจะทุบทิ้งเนื่องจากไม่มีความจำเป็น ห้องขวาสุดเราจะทำการทุบชั้นลอยทิ้งและทำโครงสร้างพื้นใหม่ที่ทำจากโครงสร้างเหล็กเพื่อให้คานและพื้นใหม่มีความสูงของโครงสร้าง จากเดิม คานและพื้นคอนกรีตมีความสูง 50-60 ซม. เราสามารถลดความสูงลงได้เลือกแค่ 15-20ซม โดยในส่วนที่ต้องเดินผ่านไปที่ห้องประชุม เราได้เลือกใช้กระจกในการทำพื้นซึ่งทำให้โครงสร้างสามารถทำได้บางเป็นพิเศษ บันไดทางขึ้นชั้นลอยถูกทำขึ้นใหม่ เพื่อปรับพื้นที่และ circulation ทั้งหมดให้ดูลงตัวมากยิ่งขึ้น และก็ทุบคานด้านหน้าที่เผื่อไม่ให้บดบังในส่วนของโถงทางเข้าที่เราพยายามออกแบบและเ้น้นอย่างมาก ส่วนบันไดขึ้นช้นสอง ที่มีความสูงของลูกตั้งมากกว่ามาตรฐานได้ถูกทุบทิ้งและทำขึ้นใหม่ด้วย โครงสร้างเหล็กและปรับให้ลุกตั้งมีความสูงลดลงมาเท่าที่จะทำได้ โดยต่ำแหน่งบันได้ตัวนี้จะอยู่ที่เดิม โครงสร้างที่เหลือก็จะเป็นโครงสร้างของอาคารพาณิชย์เดิมๆทั้งหมด

ด้านหน้าอาคารติดทิศตะวันตก ซึ่งจะมีแดดเข้ามาเต็มๆในตอนบ่าย การออกแบบแผงกันแดดที่จะเป็น skin และเป็นองค์ประกอบตกแต่งาอาคารไปในตัว โดยการกันแดดนั้นจะออกแบบให้ทึบในส่วนที่เป็นช่องเปิดโดยตรง ส่วนที่ไม่ตรงกับช่องเปิด เราจะใช้เป็นระแนงทั้งทางตั้งและทางนอน เพื่อให้เกิด indirect light เข้าไปในตัวอาคาร เพื่อลดการใช้แสงสว่างจากโคมไฟ ซึ่งช่วยในการประหยัดพลังงาน และลดการใช้แอร์ได้อีกด้วย พื้นที่ด้านใต้ัชั้นลอยที่มีความเตี้ย เลือกให้เป็น office สำหรับพนักงานที่ไม่ต้องการความสูงมากนัก และเลือกโชว์คานเพื่อให้ได้ความสูงฝ้าที่เพิ่มขึ้น การออกแบบระบบแอร์แบบซ่อนฝ้าที่ต้องการพื้นที่ใต้ฝ้า ก็เลือกไปวางในส่วนของพื้นที่ที่ไม่ต้องเดินผ่าน ทำให้ไม่รู้สึกอึดอัดมากนัก

จากการปรับปรุงโครงสร้างทั้งหมด ทำให้ได้ออฟฟิสที่มีความลงตัวในเรื่องของการใช้สอย และความสวยงาม ลบข้อด้อยของอาคารพาณิชย์ลงได้เกือบหมด รูปแบบงานสถาปัตยกรรมแบบ modern ที่มีความทันสมัย ดูส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทก่อสร้างและพัฒนาอสัหาริมทรพัย์

Client:
Poonsub Wattana Co., Ltd.

Client Profile:
Construction and real estate developer company

Project Description:

  • A major renovation project of 10 years old comercial building
  • Redesigned to fit its function changes
  • 1,000 square-meter office building
  • Approximately 10 million-baht in construction cost

Project Scope:

  • Architectrue Renovation
  • Interior design and planning

Comments are closed.