Narm Company Limited

Approach Your Business With Design

Serene Hotel @ Chiangsan

Serene @ Chiangsan อยู่จังหวัดเชียงรายติดริมแม่น้ำโขง และใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำ จุดเด่นคือเป็นอาคารที่ติดแม่น้ำโขงตลอดทั้งความยาวของตัวอาคาร เป็นโครงการที่รีโนเวท โดยนำโรงแรมเก่าขนาด 5 คูหา มารวมกับอาคารพาณิชย์อีก 5 คูหา เพื่อให้ได้โรงแรมที่มีความสวยงาม มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมไม่แพ้อาคารที่ได้รับการออกแบบและก่อสร้างเป็นโรงแรมมาตั้งแต่ต้น

ด้วยข้อจำกัดของอาคารพาณิชย์และโรงแรมเดิม ทั้ง 10 คูหา ซึ่งมีขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 4/4.5/ 5 และ 6 เมตร และความสูงของอาคารที่มีจำกัด ความตั้งใจแรกเริ่มคือการปรับปรุงให้อาคารนี้ มีความสวยงามและมีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่ครบถ้วน แต่ข้อจำกัดเหล่านี้ทำให้เป็นงานที่ท้าทายอย่างยิ่ง

เราพยายามออกแบบอาคารที่ไม่ค่อยเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้เข้ามาอยู่ในระบบ ดูลงตัวในแง่ของงานสถาปัตยกรรม การออกแบบรูปด้านๆหน้า เพื่อให้ความกว้างของแต่ละอาคารกลมกลื่นไปกับองค์ประกอบต่างๆของอาคาร ด้านหน้าที่เรียบง่ายคือความตั้งใจที่พยายามจะเพิ่มเข้าไปในความไม่เรียบง่ายของอาคารเดิม

ความสูง Floor to Floor ที่จำกัดของอาคารเดิม ทำให้งานระบบภายในห้องพักแต่ละห้อง และระบบโครงสร้างคานเดิมที่มีความซับซ้อน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ในการออกแบบอย่างมาก ซึ่งเราพยายามให้ฝ้านั้นมีความสูงมากที่สุดเท่าที่โครงสร้างและงานระบบจะเอื้ออำนวย มีการออกแบบปรับแก้แบบให้เข้ากับหน้างานมากที่สุด งานระบบของห้องน้ำในแต่ละห้องพักที่มารวมกันที่ชั้นหนึ่ง เนื่องจากเป็นอาคารเก่า ทำให้ไม่สามารถออกแบบ transfer floor ไว้สำหรับท่อต่างๆเหล่านี้ได้ ทำให้ฝ้าชั้นหนึ่งในส่งที่ท่อลงมามีความสูงที่ไม่มาก แต่เราก็พยายามรวบท่อทั้งหมดไปไว้ในบริเวณเดียวกัน และปรับระดับพื้นใหม่เืพื่อให้ได้ความสูงเพิ่ม แม้เพียง 10-15 cm เราก็ยังพยายามเพื่อให้ได้ความสูง Floor to Ceiling ที่มากทีสุดเท่าที่จะทำได้

โครงสร้างอาคารเดิม ที่มี 5 ชั้น ถูกต่อขึ้นอีก 1 ชั้นเพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับห้องพัก แต่ข้อจำกัดของงานระบบ และโครงสร้าง ทำให้ไม่สามารถเพิ่ม lift ขึ้นไปถึงชั้นที่ 6 ได้ ทำให้ห้องพัก ด้านบนต้องเดินขึ้นบันได เราได้นำเสนอให้ทำห้องพักแบบ duplex ที่ชั้นห้า ทำให้ห้องพักชั้น 6 ลดจำนวนลง และใช้สำหรับลูกค้าแบบ long-stay ที่ไม่ต้องขนกระเป๋าขึ้นลงบ่อย จากข้อจำกัด ทำให้เกิดห้องพักแบบ duplex ที่มีความโดดเด่น สามารถมองวิวของแม่น้ำได้ชัดเจน ไม่มีโรงแรมไหนในบริเวณนี้ที่ให้คุณได้ใกล้ชิดกับแม่น้ำได้มากขนาดนี้

 

รูปแบบของงานสถาปัตยกรรม เนื่องจากเป็นโรงแรมในอำเภอที่มีความเงียบสงบ ติดกับแม่น้ำโขง และ concept ของโรงแรมที่เน้นการพักผ่อน รูปแบบสถาปัตยกรรมที่เรียบง่าย แบบโมเดิร์นผสมผสานกลิ่นอายความเป็นไทยแบบล้านนา จึงเป็นคำตอบสำหรับรูปแบบของงานออกแบบโรงแรม Serene แห่งนี้

โถงชั้นหนึ่งบริเวณ Lobby ถูกเ้น้นด้วยการทำเป็น โถงสูงสองชั้น และมองทะลุไปถึงแม่น้ำโขงที่อยู่ด้านหลัง  การลดจำนวนห้องพักลง ทำให้ได้มาซึ่งโถงสูง โปร่ง และเป็นจุดเด่นให้กับทางเข้าอาคาร เสากลมสีแดงและโถงที่สูงโปร่ง ได้รับแรงบันดาลใจมากจากโบสถ์ในงานสถาปัตยกรรมไทย โดยสุดทางเดินมุ่งตรงไปยังแม่น้ำแม่โขงที่เป็นสิ่งสำคัญและจุดเด่นของโรงแรมนี้

ระเบียงด้านหน้าอาคาร ไม่ได้ถูกจำกัดความสูงด้วยโครงสร้างเดิม เราได้เพิ่มโครงสร้างเหล็กที่ดูบางเบา เป็นหลังคากันแดด ซึ่งเป็นแดดตอนบ่าย เพราะด้านหน้าอาคารเป็นทิศตะวันตก ความสูงของหลังคาอยู่ที่ระดับ ใต้พื้นชั้น 3  ทำให้ได้โถงพักคอยที่มีความสูงโปร่ง ทำให้ลืมภาพของตึกแถว อาคารพาณิชย์เดิมๆเลย ระเบียงริมน้ำ มองเห็นวิวแม่น้ำแบบ panorama หลังคาระแนง เพื่อให้สามารถใกล้ชิดกับธรรมชาติได้อย่างเต็มที่

รูปถ่าย Soft Openning , Construction Process (ต้อง Sign in ก่อน)

www.sereneatchiangrai.com

 

Client:
Poonsub Wattana Co., Ltd.

Client Profile:
Construction and real estate developer company

Project Description: 

  • 50 rooms hotel located  in   Chiangsan , Chiangrai
  • Renovation project from 10 units commercial buildings
  • Approximately 50 million-baht in construction cost
Project Scope: 

  • Architecture design
  • Interior design
  • Graphic design

2 Responses to “Serene Hotel @ Chiangsan”

  1. [...] ขั้นตอนการออกแบบ และแนวความคิด Design Process [...]