Narm Company Limited

Approach Your Business With Design

Noble Cube, Vast – K Busaba

บ้านหลังที่ 3 ในโครงการ Noble Cube แบบบ้าน Vast ซึ่งเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของโครงการ การออกแบบเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้กับบ้าน เพื่อรองรับกับครอบครัวขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนครัว เพื่อการระบายอากศที่ดีขึ้น และเพิ่มพื้นที่ระเบียงให้มีขนาดใหญ่สามารถออกไปใช้งานได้ รูปแบบเรียบง่ายทันสมัย เข้าักับคอนเซปของโครงการที่ออกแบบได้อย่างสวยงาม

Comments are closed.