Narm Company Limited

Approach Your Business With Design

Moutain View Sales Office, Tung Song, Nakornsrithammarat

Sales Office โครงการ Mountain View อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช  โครงการหมู่บ้านขนาด 500 unit ที่ติดกับภูเขา และธรรมชาติที่สวยงาม ภายในอาคารเล่นระดับเหมือนกับภูเขา ที่ค่อยๆเพิ่มระดับขึ้นไปเป็นขั้นๆ ขึ้นไปถึงยอดเขา รูปแบบอาคารที่ดูทันสมัย แต่ยังคงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมภูมิอากาศร้อนชื้น เพื่อป้องกันอาคารจากฝนในเขตภาคใต้ของประเทศไทย

2 Responses to “Moutain View Sales Office, Tung Song, Nakornsrithammarat”

  1. amy says:

    มีโครงการหมู่บ้านอำเภอทุ่งสง บริเวณตัวเมือง ช่วยส่งไห้ดูด้วย

    • grant says:

      เซลออฟฟิสใกล้เสร็จแล้วครับ แวะไปเยี่ยมชมได้