Narm Company Limited

Approach Your Business With Design

City View, Tung Song, Nakornsrithamarat

 

ซิตี้วิว อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โครงการต่อเนื่องจาก Mountain View ที่ประสบความสำเร็จ ขายหมดอย่างรวดเร็ว โครงการที่สองปรับภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยมากขึ้น ดูมีความเป็นเมืองตามคอนเซปของโครงการ City View, City Living ตอบสนองการใช้งานที่หลากหลาย ปรับให้เข้ากับธุรกิจต่างๆได้ลงตัว

Comments are closed.